1. Personas datu apstrādes pārzinis
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “STATS VADĪBAS SISTĒMAS”, turpmāk saukta – “STATS VADĪBAS SISTĒMAS” Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103975459, Bērzaunes iela 11a, Rīga Bērzaunes iela 11A, Rīga, LV-1039 e-pasts: stats@stats.lv  
  1. Personas datu apstrādes operators
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “STATS VADĪBAS SISTĒMAS”, turpmāk saukta – “STATS VADĪBAS SISTĒMAS” Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103975459, Bērzaunes iela 11a, Rīga Bērzaunes iela 11A, Rīga, LV-1039 e-pasts: stats@stats.lv  
  1. Kāda ir šīs privātuma aizsardzības politikas darbības joma?
«STATS VADĪBAS SISTĒMAS» sagatavojis savu Privātuma aizsardzības un datu apstrādes politiku, turpmāk tekstā – Privātuma politika, attiecas uz „STATS VADĪBAS SISTĒMAS» pārstāvētā zīmola «STATS grupa» praksi attiecībā uz informāciju, ko «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» ievāc par tās klientiem un interesentiem, ieskaitot «STATS grupa» produktu un pakalpojumu izmantošanu, kā arī «STATS grupa» interneta vietnes www.harmonyhome.lv , turpmāk – «Vietne» , apmeklēšanu. «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» ietilpst STATS grupas uzņēmumu grupā (skatīt https://stats.lv/par-mums/), turpmāk – «STATS grupa» , sastāvā. Jebkādas izmaiņas, ko mēs veiksim šajā Privātuma politikā, tiks publicētas Vietnē.
  1. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu datus?
«STATS VADĪBAS SISTĒMAS» iegūst Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat Vietni, sazinieties ar mums, iegādājaties «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» produktus vai pakalpojumus, interesējaties par telpu īri, izmantojiet mūsu elektroniskos pakalpojumus, pierakstāties jaunumiem vai piedalāties «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» organizētajos pasākumos. «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» apstrādā Jūsu personas datus, lai varētu veiksmīgi vadīt, attīstīt un analizētu «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» attiecības ar klientiem.   «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» izmanto Jūsu personas datus saistībā ar mārketingu, pārdošanu, pēc-pārdošanu un dzīvokļu un citu platību rezervāciju, kā arī mārketinga akciju organizēšanai, ko veic «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» vai jebkura STATS grupā ietilpstoša kompānija. Ja vēlāk «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» rīcībā būs telpas, kas atbildīs Jūsu kritērijiem, mēs varam sazināties ar Jums, izmantojot Jūsu kontaktinformāciju vai mārketinga kanālus. Mums rūp Jūsu privātums, tāpēc Jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks pārdoti vai izpausti trešajām personām mērķiem, kas nav paredzēti šajā politikā, tādējādi piekrītot savu personas datu apstrādei saskaņā ar šo Privātuma politiku, Jūs piekrītat, ka, «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» drīkst apstrādāt Jūsu personas datus sekojošiem mērķiem (tie var tikt apstrādātu vienam vai vairākiem mērķiem vienlaicīgi): 4.1. Produktu un pakalpojumu nodrošināšanai: «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» drīkst apstrādāt Jūsu personas datus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, slēgtu ar Jums līgumus, nodrošinātu normatīvo aktu prasību un ar Jums noslēgto līgumu izpildi, turklāt šī mērķa īstenošanai nepieciešamībās gadījumā «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» drīkst nodot attiecīgus Jūsu personas datus «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» apakšuzņēmējiem (piemēram, remontdarbu veikšanai) un citiem sadarbības partneriem (piemēram, ēku pārvaldniekiem). 4.2. Mārketingam: 4.2.1. Informēšanai, saziņai ar Jums. «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» drīkst izmantot Jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums, atbildētu uz Jūsu jautājumiem, nosūtītu Jums svarīgus brīdinājumus, informāciju un tamlīdzīgus paziņojumus, kas saistīti ar «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» produktiem un pakalpojumiem, lai informētu Jūs par to, ka mūsu pakalpojumi un produkti ir mainījušies un lūgtu Jūs sniegt atsauksmi par mūsu produktiem un pakalpojumiem. 4.2.2. «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» drīkst Jums nosūtīt komerciālus paziņojumus par «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» vai STATS grupā ietilpstošo uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem, reklāmas un mārketinga akcijām un citām aktivitātēm; 4.2.3. «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» iekšējās darbības robežās Klientu attiecību pārvaldībai, analīzei, produktu un pakalpojumu attīstīšanai 4.2.4. «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» drīkst izmantot Jūsu datus, lai iekšēji pārvaldītu, analizētu un uzlabotu attiecības un sadarbību ar saviem klientiem, kā arī uzlabotu un attīstītu STATS grupas produktus un pakalpojumus, analizētu mūsu reklāmu efektivitāti, sniegtu Jums atbilstošus ieteikumus saistībā ar mūsu produktiem un pakalpojumiem. 4.2.5. «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» Jūsu personas datu apstrādes ietvaros var veikt Jūsu profilēšanu, lai personalizētu piedāvājumus un nodrošinātu Jums visatbilstošāko to saturu.
  1. Kādu informāciju mēs par Jums ievācam?
vārds, uzvārds; kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs); klienta vai tml. attiecību sākuma un beigu datums; jums nosūtītās kampaņas un mārketinga aktivitātes un to lietojums; jūsu intereses un cita Jūsu sniegtā informācija, piemēram, vēlamo telpu raksturojums, rajons, stāvs u.tml.; Jūsu ierīču (piemēram, datoru un mobilo ierīču) sūtītie tehniskie dati, kā arī ar sīkdatnēm un citām —līdzīgām tehnoloģijām saistīta informācija; e-pasta un tērzēšanas sarakste, cita veida komunikācijas vēsture; Jūsu pirkumu vēsture; Jūsu atsauksmes un sūdzības un ar minēto saistītā sarakste; Jūsu personas dati, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.Mēs varam papildināt Jūsu sniegtos personas datus ar citu mūsu rīcībā esošu informāciju vai informāciju, ko likumīgi varam saņemt no trešajām pusēm. Mēs to darām mārketinga nolūkos, lai piedāvātu tieši Jums piemērotākos, labākos produktus un pakalpojumus.
  1. Kur mēs ievācam Jūsu personas datus?
Lielākā daļa informācijas tiek ievākta klientu attiecību sākumā no anketām, no Jūsu mutvārdos, rakstveidā vai Vietnē sniegtās informācijas, kā arī no programmatūras, sīkfailiem un līdzīgām tehnoloģijām laikā, kad Jūs lietojat Vietni vai mūsu ievietotos reklāmas materiālus internetā.
  1. Vai Jūsu personas dati tiek regulāri kopīgoti ar citiem?
«STATS VADĪBAS SISTĒMAS» nodrošina Jūsu personas datus neizpaušanu trešajām personām ārpus STATS grupas, izņemot, ja šajā Privātuma politikā ir noteikts citādi. «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» var nodot Jūsu personas datus trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus šajā Privātuma politikā aprakstītajos nolūkos spēkā esošo normatīvo aktu robežās. Tas var ietvert, piemēram, tādu pakalpojumu sniegšanu kā IT pakalpojumi, personas datu pārvaldība un analīze, aptauju un izpētes veikšana un vadīšana, mārketinga pārvaldība, un dažādu kampaņu izpilde, būvniecība, ēku pārvaldīšana, apsaimniekošana u.tml. «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» var nodot Jūsu personas datus kā daļu no uzņēmumu apvienošanas, iegūšanas, sabiedrības aktīvu pārdošanas vai pakalpojumu pārejas citam pakalpojumu sniedzējam. Nevienam no šādām trešajām pusēm mēs nedosim atļauju izmantot Jūsu personas datus jebkurā citā veidā un pieprasīsim veikt Jūsu personas datu aizsardzības pasākumus. Ņemiet vērā, ka «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» var rasties nepieciešamība izpaust Jūsu personas datus, ja to nosaka spēkā esošie normatīvi .Mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošām iestādēm, ja radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.
  1. Vai mēs nodosim Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas?
Bez Jūsu rakstveida piekrišanas mēs nenodosim Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.
  1. Datu drošības nodrošināšana
Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» ir ieviesusi elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.
  1. Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot un aizliegt izmantot
Jums ir tiesības saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, kas atrodas «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» datnēs un pieprasīt nekorektu datu labošanu vai aktualizāciju, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim. Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstveidā un jāiesniedz «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» pēc adreses: Bērzaunes iela 11A, Rīga, LV-1039, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» nedrīkst dzēst Jūsu datus, ja ar likumu ir noteikta prasība tos uzglabāt noteiktu laiku, piemēram grāmatvedības, lietvedības u.tml. prasības vai arī, ja ir citi likumīgi pamati datu apstrādei, piemēram, līgumsaistības. Jums ir normatīvajos aktos noteiktās tiesības jebkurā laikā aizliegt «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» apstrādāt Jūsu personas datus komerciālu paziņojumu sūtīšanai, izmantošanai tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumos. Šādā gadījumā Jums ir jānoformē rakstisks pieprasījums un jānosūta uz STATS VADĪBAS SISTĒMAS» pēc adreses: Bērzaunes iela 11A, Rīga, LV-1039,, vai izmantojot atteikšanās saiti, kuru atradīsiet katra mūsu elektroniskā mārketinga sūtījuma nobeiguma daļā. Tomēr, vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūsu datu apstrādes atteikuma gadījumā , mēs nevarēsim nodrošināt Jūs ar informāciju par pilnu mūsu pakalpojumu un produktu spektru, turklāt Jūs varat palaist garām izdevīgus piedāvājumus!
  1. Piemērojamais likums, ziņošana par pārkāpumiem
Personas datu apstrādi reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī saistītie spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.   Lūdzam Jūs, nevilcinoties sazināties ar «STATS VADĪBAS SISTĒMAS» pa e-pastu info@stats.lv, ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri saistībā ar šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par šīs Privātuma politikas pārkāpumiem.